Associate Certified Healer Programma Inschrijving

363,00

Voor het verder ontwikkelen van je healing vaardigheden, zelfvertrouwen en erkenning.

Om aan deze programma deel te nemen moet je Basic Pranic Healing, Advanced Pranic Healing en Pranic Psychotherapy hebben voltooid.

Categorie:

Het certificeringsprogramma is bedoeld voor iedereen die:

 • Een meer bekwame en zelfverzekerde healer wil worden
 • Zijn of haar healing vaardigheden onafhankelijk getoets en erkend wil hebben
 • Deel wil maken van van een groep van healers die werken op basis van een internationale standaard van vaardigheid

 

Het programma duurt 12 maanden en omvat onder andere:

 • Het indienen van goedgekeurde getekende getuigschriften van 10 zelfstandig succesvol voltooide Basic Pranic Healing casussen
 • Het indienen van goedgekeurde getekende getuigschriften van 10 zelfstandig succesvol voltooide Advanced Pranic Healing casussen
 • Het indienen van goedgekeurde getekende getuigschriften van 5 zelfstandig succesvol voltooide Pranic Psychotherapy casussen
 • Het zelf bestuderen van de boeken behorende bij de Basic Pranic Healing, Advanced Pranic Healingen en Pranic Psychotherapy
 • Het deelnemen aan tenminste 2 supervisie bijeenkomsten gedurende het programma
 • Tijdens de healings mogen geen kristallen worden gebruikt
 • Indien er 3 behandelingen per week nodig zijn voor een casus mogen maximaal 2 daarvan op afstand worden uitgevoerd
 • 1 persoon kan slechts een keer als casus worden opgevoerd ook als deze meerdere klachten heeft
 • De casussen dienen gevarieerd te zijn
 • Je wordt geacht een eed af te leggen na je examen

 

Het nakijken van de casussen en de supervisie bijeenkomsten zijn inbegrepen bij je inschrijving aan het programma.

Indien de casussen succesvol zijn bevonden kun je het schriftelijk examen aanvragen waarvoor apart kosten in rekening worden gebracht. Je wordt ook aangeraden de Basic, Advanced en Psychotherapy cursus te herhalen (niet inbegrepen maar mogelijk tegen gereduceerd tarief). Het herhalen van de cursussen werkt meestal bevorderlijk voor het behalen van het theorie examen.

Verder zijn er optionele mogelijkheden tegen additionele kosten zoals individuele coaching en speciale trainingen die niet verplicht zijn om aan deel te nemen maar kunnen worden georganiseerd als er voldoende interesse is in de groep.

De Associate Certfied Pranic Healer programma is het eerste niveau van certificering. Hierna volgt Certfied Pranic Healer programma waarvoor o.a. de Asscociate Certified Pranic Healer een voorwaarde is.

Om aan deze programma deel te nemen moet je Basic Pranic Healing, Advanced Pranic Healing en Pranic Psychotherapy hebben voltooid.