Pranic Healing in organisaties

In organisaties

Traditioneel wordt Pranic Healing gebruikt voor individuele klachten. Pranic Healing kan echter ook worden toegepast op organisaties. Een organisatie is immers niets anders dan een groep mensen, een verzameling energielichamen dus.
Vooral bij organisaties die al langer bestaan kan het gebeuren dat de energetische balans een beetje is zoekgeraakt. Mensen zijn de missie en visie van de organisatie uit het oog verloren en weten niet meer precies waarom ze doen wat ze doen. Binnen de organisatie draait het niet meer om het doel, maar om het behalen van winst. Vaak raken mensen daardoor gedemotiveerd, of er ontstaat pestgedrag op de werkvloer.
Ook bij kleine organisaties, start-ups, in dynamische markten, kan men het oorspronkelijke doel uit het oog verliezen. Er is soms zó veel gaande. Dit veroorzaakt onrust en burnouts bij het personeel. Zelfs pas-afgestudeerden, in de kracht van hun leven, vallen uit. Ondertussen staat een grote groep potentiële medewerkers werkloos toe te kijken vanaf de zijlijn.

Organisaties energetisch in balans

Pranic Healing kan dan helpen om de balans weer te herstellen, door te kijken naar de energie, cultuur en de waarden die mensen binnen de organisatie hanteren. Op team-niveau biedt pranic healing een ingang en handvatten voor coaching.
Doordat Pranic Healing het energetische perspectief meeneemt in interventies binnen de organisatie worden (verander-)trajecten, veranderingstrajecten korter en beklijven de veranderingen beter. Daardoor zorgt Pranic Healing voor blijvend resultaat. Waar gangbare consultancy-trajecten veelal oppervlakkige veranderingen opleveren, maar de onderliggende energetische stroom onaangeraakt laten, neemt Pranic Healing deze juist integraal mee in haar aanpak. Pranic Healing pakt problemen aan vanuit de wortels.

Pranic Healing leidt tot resultaat

Pranic Vivek heeft organisaties geholpen om een brede selectie doelstellingen te bereiken. Pranic Healing helpt bij fusies om de twee “bloedgroepen” samen te smelten tot een hecht team, brengt cultuurveranderingen op gang en kan aanzienlijke productiviteitsverhogingen helpen bereiken. Ook bij reorganisaties kan Pranic Healing helpen. Door de veranderingen op een goede en menselijke manier in te kaderen zorgt Pranic Healing ervoor dat de menselijke factor in organisaties niet uit het oog verloren wordt.
resultaat in organisaties

Pranic Healing is verrassend, geaard en zakelijk

Hoewel termen als prana, chackra’s en aura voor veel mensen wat zweverig klinken is de aanpak van Pranic Healing in organisaties uitermate praktisch en zakelijk. Een pranic healing reis binnen een organisatie begint met een assessment, gericht op het creëren van inzicht en het verzamelen van informatie. Deelnemers ontvangen een individuele rapportage met hun kwaliteiten, uitdagingen en energetische disbalans. De ervaring leert dat ook sceptische deelnemers zich in de rapportage herkennen, wat de motivatie om mee te doen met het healing-traject sterk vergroot.

Pranic healing van hoog tot laag

Pranic healing draait om energie. Dat betekent dat energetische problemen worden aangepakt waar deze zich voordoen. Soms is dat op de werkvloer, soms in het management team. En soms in de top. In de meeste gevallen blijkt het om een combinatie te gaan van deze niveaus in een organisatie.
De oplossing van Pranic Healing in organisaties is altijd maatwerk, waarbij individuele sessies en groepssessies hand in hand gaan.
Pranic Healing kan ook worden ingezet als coach voor de organisatorische top. In dat geval werkt Pranic Vivek als “trusted advisor” waarmee de top van de organisatie kan sparren over alle vraagstukken waar de organisatie mee te kampen heeft.

De eerste stap naar een Pranic Healing voor uw organisatie

Heeft u interesse voor een Pranic Healing voor uw team of organisatie? Neem dan contact op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend intakegesprek.
Tijdens het intakegesprek wordt eerst de hulpvraag helder geformuleerd, waarna de eerste diagnose gesteld kan worden. Op basis hiervan stellen we een of meer vervolgstappen voor.

Aangesloten bij:

Contact:

Pranic Vivek
Cornelis Krusemanstraat 5HS
1075 NB Amsterdam
[email protected] (beste manier)
Telefoon: 020 – 7173288
KvK: 53876563