Privacy als Client

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy als Cursist

Wij voeren een studenten administratie en in kader daarvan houden we gegevens bij van cursisten die bij ons een workshop hebben gevolgd. We gaan zorgvuldig met je gegevens om en geven deze alleen door aan instanties indien nodig voor registratie van je certificaat.

Privacy website en webshop

Om onze bezoekers relevante informatie te kunnen verstrekken maken we gebruik van cookies. We maken net als veel andere organisaties met name gebruik van Google Analytics voor click gedrag en statistieken. In de webshop maken we gebruik van je gegevens om je producten en een factuur te kunnen sturen en indien je er vrijwillig voor kiest om de nieuwsbrief te ontvangen dan gebruiken we de gegevens ook om je relevante informatie te verstrekken via de nieuwsbrief.

Privacy in de Nieuwsbrief

Voor de nieuwsbrief maken we gebruik van externe leveranciers zoals Mailchimp. Deelname aan de nieuwsbrief geschied via opt-in regeling. Je kunt ook te allen tijde weer uitschrijven van de nieuwsbrief. De informatie in de nieuwsbrief kan zijn aangepast aan bijvoorbeeld welke workshops je al hebt gevolgd. Dit om te voorkomen dat je onnodig veel informatie krijgt over bijvoorbeeld workshops die je al hebt gevolgd. 

Contact

Heb je vragen? Stel ze gerust. Wij vinden jou privacy belangrijk en zijn transparant over hoe we je gegevens gebruiken.

Pranic Vivek
Cornelis Krusemanstraat 5HS
1075 NB Amsterdam
info@pranicvivek.nl